Algemene voorwaarden

PaardenCoach voor jou! is een coachpraktijk voor kinderen, tieners en volwassenen, waarbij een paard of pony wordt ingezet als hulpmiddel.

PaardenCoach voor jou! is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 72416971.

BTW-ID nummer: NL001415901B48.

1. Aanmelding: vindt plaats via de telefoon, planner of mail. Na de aanmelding en een geheel vrijblijvend telefonisch gesprek, volgt er een gratis intake/kennismakingsgesprek op mijn locatie in St.Jansklooster.

2. Coachtraject: het is van te voren lastig inschatten hoe lang een traject gaat duren. Ik ga uit van het principe: zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is! De praktijk laat zien, dat minimaal 4 sessies nodig zijn om resultaten te behalen. Het bereiken van het door ouders/verzorgers of cliënt beoogde doel valt niet te garanderen. Bij twijfel over effectiviteit worden mogelijkheden voor eventuele verwijzing besproken. Voor een optimaal proces is het van belang dat de coach in het bezit is van relevante (persoonlijke) informatie. Het is mogelijk dat de coach overleg pleegt of een verslag maakt met en-voor externe hulpverleners of school, alleen na toestemming van cliënt, ouders/verzorgers. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

3. Evaluatie: Aan het einde van het traject evalueren we samen of er nog meer sessies nodig zijn.

4. Tarieven: Deze kunt u vinden onder tarieven. Paardencoach voor jou! valt onder de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Dat betekent dat er geen BTW over de prijs wordt gevraagd. De prijs die u ziet onder tarieven is de prijs die u betaald.

5. Betaling: De factuur voor een traject wordt verstuurd na de tweede sessie. U mag ook in twee gedeeltes het traject betalen. Dan wordt de factuur verstuurd na de eerste en laatste sessie. De factuur moet binnen 7 dagen voldaan worden, conform voorwaarden op de factuur.
Bij niet betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering gestuurd per mail. U dient dan binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurd, heeft de coach het recht de coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij wanbetaling schakelt de coach de hulp van een incasso bureau in, op basis van “no cure-no pay”.

6. Afmelding of ziekte: bij verhindering moet de gemaakte afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit in verband met de huur van de locatie door de coach. Afmelden kan telefonisch/app of sms. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering op de dag van de afspraak, zal de  gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij plotselinge ziekte is overleg mogelijk. Wanneer u mij niet treft, dan graag de voicemail inspreken of een bericht sturen via app of sms.

7. Klachten: ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij PaardenCoach voor jou! erg belangrijk zijn en voorop staan, kan het voorkomen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent met de coaching. U kunt dit te allen tijde bespreken en samen proberen we een oplossing te vinden.

8. Privacy: de coach heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessie. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld een arts, school of andere betrokken hulpverlening wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers of bij een volwassen cliënt aan de cliënt zelf. Voor het plaatsen van foto's voor gebruik op Sociale media wordt vooraf toestemming aan u gevraagd.

9. Locatie: de coach locatie bevindt zich op privé terrein. De coach locatie wordt door PaardenCoach voor jou! gehuurd voor de coachsessies. De coach locatie is alleen te bezoeken na een gemaakte afspraak met PaardenCoach voor jou! Deze kunt maken via de Planner of kijk bij Contact op de site. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar u te begeven op het erf.

Copyright © . Alle rechten voorbehouden. Realisatie: https://www.horsedesign.nl/

×